Traktor-race

Traktor-racet startar genom att en deltagare ur varje
lag ställer upp bredvid varandra. Då startflaggan sänks
springer man fram och äntrar traktorerna varefter en
deltagare ur vardera laget parallellt och samtidigt
kör en slalombana.


Vy över slalombanan

 


Vem sade att traktorer går långsamt?


Traktorerna är gamla hederliga, femväxlade Bolinder Munktell 320 Buster från 1961
försedda med dieselmotorer på 35 hkr och vägandes 1.700 kg vardera.