Stångstötning


Stångstötning är en gammal hederlig
tävlingsgren där det gäller att stöta stången
så långt som möjligt - och samtidigt
få den att slå över, bort ifrån dig.

Kan ersättas av den mindre krävande Flaskan.