En mycket skum bil

...är en av Kolsbogårdens aktiviteter.
Här gäller det verkligen att samarbeta!
En person gasar och bromsar medan
det är passageraren (?) som styr.Bilen skall på tid förflyttas längs en slalombana
som är utmärkt med koner - kör man på en kon
blir det minuspoäng, alltså
poäng efter prestation:
tar man för lång tid på sig blir det
inga poäng alls...


När pedalerna till vänster och ratten till höger då blir det inte alltid
som man tänkt sig. Konorna skall rundas, inte köras över!Och klarar man inte det måste man resa upp dem igen - medan klockan går...


Ratten är flyttad till passagerarsidan, vilket gör att
det behövs två personer för att kunna köra bilen.
Som om inte detta vore nog så svänger bilen också åt fel håll
- vrider man ratten för vänstersväng, så går bilen åt höger...
Bilen är utrustat med automatlåda.

Detta är i sanning en skum bil!

Ta mig upp!