Sexkamp

I formen av en sexkamp får ni pröva på att
skjuta kasta yxa, pröva bungydrag där man
fastsatt i ett gummiband skall plocka upp
bollar, skjuta lerduvor med hagelgevär,
stöta stång samt att köra 4-hjulig motorcykel och
den egensinniga och mycket roliga skum-bilen.

Alltsammans kan om man så önskar avslutas med
att man grillar på gårdstunet.

*

Så här går Sexkampen till:
På varje station får deltagarna poäng efter hur väl
man klarat av sin uppgift. Poängen summeras ihop efter
att alla stationerna gåtts igenom - för att tillföra sitt lag
eller sig själv de viktiga poäng som behövs för att gå
segrande ur striden!

*


Yxkastning

En klassisk gammal tävlingsgren!

 

*


Bungydrag

Fastspänd i en elastisk lina skall man försöka plocka upp
alla bollarna som ligger utlagda på olika avstånd.

 

*


Hagelgevär - lerduvor

 

*


Stångstötning

Mer teknik än styrka!
Kan bytas ut mot Flaskan.

 

*


4-hjulig mc

Att köra 4-hjulig motorcykel är väldigt roligt!

 

*


Skum-bilen

Ratten är flyttad till passagerarsidan vilket gör
att det behövs två personer för att kunna köra bilen.
Som om inte detta vore nog så svänger bilen åt fel håll också!

 

 

*

Tillval: Grillning


Grillning


Efter en väl utförd Sexkamp brukar deltagarna uppskatta om
man valt till Grillning där de själva får grilla sina köttbitar

*

Ta mig upp!