Logen

Den gamla logen används idag till att härbärgera
större sällskap som vill äta och/eller ta sig en svängom
på det dansvänliga golvet. En scen finns för orkestern,
samt en bardisk där kylda drycker ser till att ingen törstar.Vi har plats för sällskap upp till 150 personer

 


Trappan upp till caféet, med bardisken till höger

 


Den gamla logen fungerar nu som en luftig och atmosfärrik lokal
för såväl middagar som för dans.
Här står borden dukade framför de grova stockväggarna

Ta mig upp!