Lerduveskytte


Hagelskytte mot flygande lerduvor

Skjutningen genomförs med hagelgevär av bockmodell.
Man får först ett provskott på sig för att lära känna bössan
och för att få in den rätta svingen innan tävlingsduvorna
släpps iväg med hjälp av en kastmaskin. För varje träffad
duva, vilka är fem till antalet, erhålles tre poäng.
Duvorna är frångående, så det gäller att vara på alerten!

Ammunitionen är skeetskott med järnhagel - för miljöns skull.