Flaskan


Flaskan

10 flaskor som skall vältas med hjälp av en järnvikt
som alla i laget hjälper till att styre med varsitt rep

Flaskan ersätter ofta stångstötningen som kan vara tung