Pilbågsskytte


Kunniga instruktörer hjälper till och visar

Skjutningen bedrivs med en recurve-båge
som förmår skicka iväg pilen i ca 150 km/h.

Antalet pilar man skjuter är sex till antalet.
Naturligtvis får man några pilar att öva
sig på innan poängen börjar räknas.


Måltavlan